АВТОЛАКИРАЧИ – ФАРБАРА

Опис на работни задачи
 • Големо искуство во користење на сите видови материјали, спрејни пиштоли и друга опрема
 • Поврзување на инсталацијата за фарбање и користење на опремата под притисок
 • Проверка на материјалите пред одпочнување со лакирање (состојба на површината, остранување на сите нечистотии и обезбедување на добра адхезија на бојата)
 • Поставување на воздушниот притисок за лакирање и работа со инсталацијата за фарбање
 • Прскање главно боја- лак според правилото : еднаков нанос , чисти и мазни површини
 • Секојдневно одржување на опремата под притисок за лакирање
 • Посебно внимание за економично користење на материјали
Потребни квалификации
 • Диплома за завршено средно образование – по можност Автолакер
 • Претходно работно искуство од најмалку 3 години на иста позиција
 • Способност за работа во динамично опкружување како и работа под притисок со зададени времески рокови
Compensation benefits
 • Компетитивни месечни примања на пазарот на труд во РМ;
 • Раст на платата минимум еднаш годишно според успехот;
 • Регрес за годишен одмор од 23.100 денари;
 • 24/7 дополнително осигурување од незгода;
 • Бесплатен топол оброк со избор на повеќе менија  во кантина со ресторански стандард;
 • Обезбеден превоз до/од работното место;
 • “Купи со попуст” - одобрени попусти за вработени во одредени продажни места;
 • Безбедна и здрава работна околина со заштита според највисоки европски норми за безбедност и здравје при работа во таква средина;
 • Можност за мултинационално-препознаено професионално континуирано усовршување кај еден од најреномираните производители на автобуси во светот.

Доколку сте заинтересирани испратете го Вашето CV (работна биографија) на англиски или на македонски јазик.

Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор. 

Со доставување на Вашето CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци. 

Аплицирај сега

Адреса
Upload file
One file only.
30 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.