ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРИ – ПОДВОЗЈЕ И СКЛОПОВИ

Опис на работни задачи

1. Работни задачи (пред склопување)

 • Поставување на електрични кабли во согласност со план
 • Поставување на конектори
 • Составување на контакни ормари и ормари со осигурувачи

2. Работни задачи (склопување)

 • Поставување на различни електрични кабли на кров или на шасија (во соглавност со план/шема) за мотор, клима уредите, осветлувањето, аудио/видео
 • Поставување и поврзување на кабли за контактните ормари, надворешното осветлување и сигнализација (предни задни и странични светла) и внатрешното осветлување, мотор, стартер и алтернатори
Потребни квалификации
 • Минимум средно образование од техничките струки
 • Познавање на Законската регулатива од областа на безбедност и здравје при работа
 • Способност за читање на техничка документација
 • Способност за прецизна работа со детали
 • Способност за работа под притисок и кратки рокови
Compensation benefits
 • Компетитивни месечни примања на пазарот на труд во РМ;
 • Раст на платата минимум еднаш годишно според успехот;
 • Регрес за годишен одмор од 23.100 денари;
 • 24/7 дополнително осигурување од незгода;
 • Бесплатен топол оброк со избор на повеќе менија  во кантина со ресторански стандард;
 • Обезбеден превоз до/од работното место;
 • “Купи со попуст” - одобрени попусти за вработени во одредени продажни места;
 • Безбедна и здрава работна околина со заштита според највисоки европски норми за безбедност и здравје при работа во таква средина;
 • Можност за мултинационално-препознаено професионално континуирано усовршување кај еден од најреномираните производители на автобуси во светот.

Доколку сте заинтересирани испратете го Вашето CV (работна биографија) на англиски или на македонски јазик.

Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор. 

Со доставување на Вашето CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци. 

Аплицирај сега

Адреса
Upload file
One file only.
30 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.