ФАРБАРИ/ПРИПРЕМАЧИ

Опис на работни задачи

• Припрема на површината пред фарбање (китирање, стругање и фино китирање)
• Израмнување на површините на возилото
• Заштитна изолација пред фарбање, одмастување и одпрашување
• Поврзување на инсталацијата со машините за припрема
• Проверка на материјалите пред одпочнување со китирање (состојба на површината, остранување на сите нечистотии и обезбедување на добра адхезија на китот)
• Посебно внимание за економично користење на материјали

Потребни квалификации

• Диплома за завршено средно образование – по можност Автолакер
• Претходно работно искуство ќе се смета за предност, но не е задолжително (работно искуство како гипсер ќе се смета за прифатливо)
• Способност за работа во динамично опкружување како и работа под притисок со зададени временски рокови

Compensation benefits
  • Компетитивни месечни примања на пазарот на труд во РМ;
  • Раст на платата минимум еднаш годишно според успехот;
  • Регрес за годишен одмор од 23.100 денари;
  • 24/7 дополнително осигурување од незгода;
  • Бесплатен топол оброк со избор на повеќе менија  во кантина со ресторански стандард;
  • Обезбеден превоз до/од работното место;
  • “Купи со попуст” - одобрени попусти за вработени во одредени продажни места;
  • Безбедна и здрава работна околина со заштита според највисоки европски норми за безбедност и здравје при работа во таква средина;
  • Можност за мултинационално-препознаено професионално континуирано усовршување кај еден од најреномираните производители на автобуси во светот.

Доколку сте заинтересирани испратете го Вашето CV (работна биографија) на англиски или на македонски јазик.

Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор. 

Со доставување на Вашето CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци. 

Аплицирај сега

Адреса
Upload file
One file only.
30 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.