МЕХАНИЧАРИ – ПОДВОЗЈЕ И СКЛОПОВИ

Опис на работни задачи
 • Составување на шасијата и механичките делови (ако е неопходно да користи дигалка)
 • Да ги состави механичките делови пред да се монтираат на шасијата
 • Поставување на делови на означените места ( со помош на завртки или стеги);
 • Затегнивање или спојување на механичките делови;
 • Поставување на цилиндрите за кочење, водилките и диференцијалот
 • Составување на моторот пред да биде поставен на шасијата;
 • Составување на радијаторот и издувниот систем пред да биде поставен на шасија;
 • Поставување и поврзување на системот за управување;
 • Инсталирање на механички компоненти и системи, како што се моторот, менувачот, оските, филтер за воздух, издув, систем за сопирање, радијаторот, центрирање и подесување на каишниците и поставување на клима компресорот;
 • Работните задачи мора да се извршуваат во согласност со инструкциите за работа и техничкиот опис на материјалот
Потребни квалификации
 • Минимум средно образование од техничките струки
 • Познавање на Законската регулатива од областа на безбедност и здравје при работа
 • Способност за читање на техничка документација
 • Способност за прецизна работа со детали
 • Способност за работа под притисок и кратки рокови
Compensation benefits
 • Компетитивни месечни примања на пазарот на труд во РМ;
 • Раст на платата минимум еднаш годишно според успехот;
 • Регрес за годишен одмор од 23.100 денари;
 • 24/7 дополнително осигурување од незгода;
 • Бесплатен топол оброк со избор на повеќе менија  во кантина со ресторански стандард;
 • Обезбеден превоз до/од работното место;
 • “Купи со попуст” - одобрени попусти за вработени во одредени продажни места;
 • Безбедна и здрава работна околина со заштита според највисоки европски норми за безбедност и здравје при работа во таква средина;
 • Можност за мултинационално-препознаено професионално континуирано усовршување кај еден од најреномираните производители на автобуси во светот.

Доколку сте заинтересирани испратете го Вашето CV (работна биографија) на англиски или на македонски јазик.

Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор. 

Со доставување на Вашето CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци. 

Аплицирај сега

Адреса
Upload file
One file only.
30 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.