МОНТЕРИ ЗА ГРЕЕЊЕ, ЛАДЕЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА – ПОДВОЗЈЕ И СКЛОПОВИ

Опис на работни задачи
 • Одредување на потребните материјали за виткање на цевки
 • Поврзување на вентили со цевководи во согласност со процедурите за инсталација доставени од производителот и инструкциите од техничкиот оддел.
 • Поставување на греачот, клима едниниците, дотокот за воздух, останатите конекции и флексибилни врски
 • Поставување на цевките на шасијата со помош на заварување , со помош на завртки и навртки или со некој друг метод. Ова е многу важно да се избегнат понатамошни забелешки за напукнати, не соодветно заварени цевки или бучава.
 • Контола во согласност со регулативите.
 • Изршување на испитување и тестирање
Потребни квалификации
 • Минимум средно образование од техничките струки
 • Познавање на Законската регулатива од областа на безбедност и здравје при работа
 • Способност за читање на техничка документација
 • Способност за прецизна работа со детали
 • Способност за работа под притисок и кратки рокови
Compensation benefits
 • Компетитивни месечни примања на пазарот на труд во РМ;
 • Раст на платата минимум еднаш годишно според успехот;
 • Регрес за годишен одмор од 23.100 денари;
 • 24/7 дополнително осигурување од незгода;
 • Бесплатен топол оброк со избор на повеќе менија  во кантина со ресторански стандард;
 • Обезбеден превоз до/од работното место;
 • “Купи со попуст” - одобрени попусти за вработени во одредени продажни места;
 • Безбедна и здрава работна околина со заштита според највисоки европски норми за безбедност и здравје при работа во таква средина;
 • Можност за мултинационално-препознаено професионално континуирано усовршување кај еден од најреномираните производители на автобуси во светот.

Доколку сте заинтересирани испратете го Вашето CV (работна биографија) на англиски или на македонски јазик.

Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор. 

Со доставување на Вашето CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци. 

Аплицирај сега

Адреса
Upload file
One file only.
30 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.