ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖУВАЊЕ

Опис на работни задачи

- Имплементација на сите безбедносни стандарди;
- Вршење на различни задачи при инсталирање и одржување на објектот и на опремата за производство;
- Вршење на итни поправки на опремата за производство при пријава како и планирани превентивни поправки и прегледи;
- Познавање на автоматика, електрика, механика, пневматика и хидраулика;
- Искуство во работа со рачен, електричен и пневматски алат;
- Искуство во работа со вилушкар и платформа за работа на висина.

 

Потребни квалификации

- Задолжително средно образование од техничките науки (eлектротехничка струка);
- Валидна лиценца за возење виљушкар и моторно возило (ќе се смета за предност);
- Способност за читање на техничка документација;
- Претходно работно искуство во оддел за одржување во производствена средина;
- Подготвеност за работа во смени, како и итна интервенција на повик;
- Познавање на регулативите за здравје и безбедност при работа;
- Способност за прецизна работа со детали;
- Способност за работа под притисок и кратки рокови;
- Посветен на работата и насочен кон реализирање на поставените цели;
- Способен за преземање иницијатива во работењето;
- Познавање на англиски јазик ќе се смета за предност.

 

Compensation benefits
 • Компетитивни месечни примања на пазарот на труд во РМ;
 • Раст на платата минимум еднаш годишно според успехот;
 • Регрес за годишен одмор од 23.100 денари;
 • 24/7 дополнително осигурување од незгода;
 • Бесплатен топол оброк со избор на повеќе менија  во кантина со ресторански стандард;
 • Обезбеден превоз до/од работното место;
 • “Купи со попуст” - одобрени попусти за вработени во одредени продажни места;
 • Безбедна и здрава работна околина со заштита според највисоки европски норми за безбедност и здравје при работа во таква средина;
 • Можност за мултинационално-препознаено професионално континуирано усовршување кај еден од најреномираните производители на автобуси во светот.
 • Доколку сте заинтересирани испратете го Вашето CV (работна биографија) на англиски или на македонски јазик.

  Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор. 

  Со доставување на Вашето CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци. 

Аплицирај сега

Адреса
Upload file
One file only.
30 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.