ЗАВАРУВАЧИ

Опис на работни задачи
 • Солидно познавање на процесот на заварување со цел избегнување на било какви девијации и дилатации на материјалите
 • Изведување на заварени споеви со МИГ/МАГ Техника
 • Заварување на различни типови на материјали (алуминиум, нерѓосувачки челик, јагленороден челик, комбинација помеѓу нив)
 • Солидно познавање на можни дефекти во заварениот спој и нивно отстранување
 • Работа со аголни брусалици, со цел припрема на заварените споеви, дупчалка и гасен пламен
Потребни квалификации
 • Минимум средно образование од техничките струки
 • Претходно работно искуство како Заварувач во производствена средина
 • Познавање на Законската регулатива од областа на безбедност и здравје при работа
 • Способност за читање на техничка документација
 • Способност за прецизна работа со детали
 • Способност за работа под притисок и кратки рокови
 • Течно зборување и пишување на Македонски јазик
 • Поседување на А тест за заварување ќе се смета за предност
Compensation benefits
 • Компетитивни месечни примања на пазарот на труд во РМ;
 • Раст на платата минимум еднаш годишно според успехот;
 • Регрес за годишен одмор од 23.100 денари;
 • 24/7 дополнително осигурување од незгода;
 • Бесплатен топол оброк со избор на повеќе менија  во кантина со ресторански стандард;
 • Обезбеден превоз до/од работното место;
 • “Купи со попуст” - одобрени попусти за вработени во одредени продажни места;
 • Безбедна и здрава работна околина со заштита според највисоки европски норми за безбедност и здравје при работа во таква средина;
 • Можност за мултинационално-препознаено професионално континуирано усовршување кај еден од најреномираните производители на автобуси во светот.

Доколку сте заинтересирани испратете го Вашето CV (работна биографија) на англиски или на македонски јазик.

Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор. 

Со доставување на Вашето CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци. 

Аплицирај сега

Адреса
Upload file
One file only.
30 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.