Пост-продажба услуги

Секој Ван Хоол производ што ја напушта нашата фирма сепак останува дел од нас. Затоа Ван Хоол обезбедува добро осмислени пост-продажба услуги.

Патнички автобуси и  автобуси за јавен превоз Индустриски возила

 

 

Служба за клиенти за ПАТНИЧКИ АВТОБУСИ & АВТОБУСИ ЗА ЈАВЕН ПРЕВОЗ

Итно Ви треба помош?
(само во случај на дефект или несреќа)

телефонски број за 24ч. помош: +32 (0)3 420 28 35

 

Е-пошта: aftersalesbc@vanhool.com

Делови

Е-пошта за Бенелукс: Partsbc.benelux@vanhool.com
Е-пошта за Јавни Претпријатија: Partsbc.od-sp@vanhool.com

 

 

 

Служба за клиенти за индустриски возила

Достапна од пон-пет од 8:00-16:20ч.

Поправки

Телефон:+32 3 420 33 20  
Е-пошта: aftersales.iv@vanhool.com

Резервни делови

Телефон:+32 3 420 33 28  
Е-пошта: parts.iv@vanhool.com

 

Важни предности на нашите овластени сервисери:

  • квалитет, способност и прилагодена инфраструктура;
  • специјални обуки за производите и процедурите на Ван Хоол;
  • специфичен алат за Ван Хоол;
  • општ специфичен алат;
  • трајни контакти со Ван Хоол.

 

Што може да Ви нудат нашите овластени сервисери?

  • близок и квалитетен сервис за одржување и поправки;
  • интервенција под гаранција;
  • служба за испорака на резервни делови, прилагодена на Вашите потреби и во Вашата близина.