Приколки со церада

Ван Хоол е познат како производител на приколки со церада. Постојат разни варијанти. Имате можност да изберете помеѓу лизгачки или фиксен кров, високи задни врати или ниска задна врата со церада одозгора и други разни варијанти.

Стандардна изведба

 • Висина за поврзување 1130 mm
 • Конструкција со церада со лизгачки или фиксен кров
 • Multilock шина за прицврстување на товарот прицврстен на страничниот профил
 • Изведба со разни оски:
  • фиксна оска
  • пратечка оска
  • од шипка контролирана управувана оска.
 • Достапна во разни должини за товарот: 10500 mm до 13600 mm
 • Разни опции:
 • разни платформи за товарење (се собира одоздола или се мести вертикално)
 • можност за носење на мал виљушкар
 • TIR-изведба со сертификат
 • прицврстување на товарот согласно XL-стандардот
 • ...

Дали сакате да добиете повеќе информации? Контактирајте наш специјалист за транспорт.

„Мега“ изведба

На пазарот се бара приколка со колку може поголем волумен за товар. „Мега“ приколката со церада од Ван Хоол го задоволува тоа барање. „Мега“ изведбата е делумно овозможена поради употреба на грло од 75mm. Возможно е да се бира помеѓу лизгачки и фиксен кров, високи задни врати или задна врата со церада одозгора, двојни или поединечни оски. Постојат разни дополнителни опции како подигнувачки кров, систем за брзо одврзување, кутија со алат, и т.н.

 • Висина за поврзување 950 mm
 • Конструкција со церада со лизгачки или фиксен кров
 • Multilock шина за прицврстување на товарот прицврстен на страничниот профил
 • Изведба со разни оски:
  • фиксна оска
  • пратечка оска
  • од шипка контролирана управувана оска.
 • Достапна во разни должини за товарот: 10500 mm до 13600 mm
 • Разни опции:
 • разни платформи за товарење (се собира одоздола или се мести вертикално)
 • можност за носење на мал виљушкар
 • TIR-изведба со сертификат
 • прицврстување на товарот согласно XL-стандардот
 • ...

Дали сакате да добиете повеќе информации? Контактирајте наш специјалист за транспорт.

Приколка за намотки

 • Канал за намотки согласно стандардите на челичната индустрија
 • Соодветно за челични намотки со дијаметар од 800 до 2000 mm
 • Должината на каналот за намотки: 6300 mm до 9000 mm
 • Ширина на каналот за намотки: 1320 mm на висина на подот
 • Канал за намотки покриен со отстранливи капаци од пресувано дрво врз кои може да се вози
 • Страничниот ѕид од каналот за намотки е покриен со водоотпорени даски од пресувано дрво
 • Конструкција со лизгачка церада и лизгачки кров
 • Сертификат за прицврстување на товарот согласно XL-стандардот

Дали сакате да добиете повеќе информации? Контактирајте наш специјалист за транспорт.

Приколка за хартија

Со своето долгогодишно искуство и постојаната иновативност во областа на приколки за хартија Ван Хоол е идеалниот партнер за Вас.

Дали сакате да добиете повеќе информации? Контактирајте наш специјалист за транспорт.

Приколка за напитоци

Со своето долгогодишно искуство и постојаната иновативност во областа на приколки за напитоци Ван Хоол е идеалниот партнер за Вас.

Дали сакате да добиете повеќе информации? Контактирајте наш специјалист за транспорт.

Комбинација камион со приколка

 • може да се монтира на сите марки на моторни возила;
 • конструкција со лизгачка церада;
 • употреба на разни материјали, задни врати и брави;
 • системи за пренесување на товар;
 • сертификати за прицврстување на товарот;
 • ...

Дали сакате да добиете повеќе информации? Контактирајте наш специјалист за транспорт.

Вонгабаритен товар

Погледнете тука што може да направиме за транспорт на Вашиот вонгабаритен товар...

Дали сакате да добиете повеќе информации?
Контактирајте наш специјалист за транспорт.