20'/30'

Безбедна сеопфатна шасија од 20’ до 30’

Шасија специјално дизајнирана за транспорт на цистерна од 20’ или контејнер од 30’.
Тежината на самата шасија е многу ниска.
Отворена задница за лесен пристап до приклучокот за контејнерот. Безбедно и ергономско.