ТDХ-серија

Следниот чекор.

Погледнете ги возилата

Технички концепт

Остануваме верни на нашето успешно подвозје и од блиско ги следиме еволуциите на нови електронски системи. Истражуваме исто така во која мера ефикасно може да ја зголемиме удобноста, активната и пасивната безбедност на патнички автобуси. На клиентите им нудиме голем избор на еколошки мотори.

Концепт за лесно одржување

Конструкцијата се изведува колку може повеќе од материјали отпорни на корозија. Со оглед на долг рок на траење на потребните места се нансеува заштитен слој против корозија, кој е својствен за високиот стандард на Ван Хоол.